Logisztikai technikus / honvéd kadét

Logisztikai technikus / honvéd kadét

Logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairány)

Honvéd Kadét Program keretében

Tagozatkód:0042

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

 

KÉPZÉSI IDŐ:

technikusi képzés: 5 év

Választható idegen nyelv: angol, német

10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el. A 13. évfolyam érettségi bizonyítvány és technikusi végzettséget igazoló oklevél megszerzésével zárul.

 

KÉPZÉSI HELYEK:

Rail Cargo Hungaria
BKK
Magyar Posta
Szállítmányozó és logisztikai cégek

 

Szakirányú továbbtanulási lehetőségek:

Széchenyi István Egyetem (Győr)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Egyéb honvédséghez kapcsolódó felsőoktatási intézmények

 

Kompetenciaelvárás

Elemzőkészség, döntésképesség, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, szorgalom, felelősségtudat.

 

Feladata:

A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése. Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is.

 • ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában a feladatokat;
 • tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban;
 • kezeli a reklamációs eseteket;
 • elvégezi a raktárkezeléssel és vezetésével kapcsolatos teendőket;
 • árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez;
 • nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végez;
 • kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel;
 • idegen nyelven kommunikál szóban és írásban azonos ágazaton belül;
 • kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel;
 • elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét;
 • részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, a logisztikai tervezés, és kedvet érez ahhoz, hogy ezeket a feladatokat a honvédség keretén belül végezze.

Honvédségi irányultságú Logisztikai technikus szakképesítés megszerzésére először a 2021/2022-es tanévtől nyílik lehetőség a Bethlenben. A képzés során tanulóink a logisztikai alapképzés mellett, honvédelmi ismeretek alapképzésben is részesülnek. A képzés során a fiatalok megismerkednek a honvédelem alapvető fogalmaival a Honvédelmi alapismeretek tantárgy keretében. A honvédelmi nevelést választó, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, vagy hátrányos helyzetű diákok ösztöndíjban részesülnek.

A képzés során nincs katonai kiképzés, katonai toborzás, katonává nevelés. Az itt végzett diákok érettségi után választhatnak a civil és a katonai pályák és továbbképzési lehetőségek között.

Forrásw:www.ikk.hu