Iskolánk tanárai 1988-tól

  Név Évek
  Zádory Tibor 2016 - 
  Igazgató 2017-től
  Fischerné Szilasi Gabriella 1994 - 2017
  Igazgató 2006-tól 2017-ig 2022 -
Donázy István 1988 - 2006
  Iskolánk alapító igazgatója
  nekrológ...
  Almási Miklós 2003 - 2017
  Balázsiné Farkas Katalin 1993 - 2001
  Balla Tibor 2016 - 
  Balogh Józsefné 1993 - 2015
  Bágyi László 2018 -  2021
dr. Bán Ervin 1991 - 2002
  Bányai Edit (Fucskó Edit) 1999 - 2015
  Báron-Hosszú Petra 2022 -
  Bartha Gabriella 2003 - 2010
  Barócsi Judit 1993 - 1995
  Bea József 2000 - 2017
  Bedő Anna 2008 -
  Berkovics Ildikó 2000 - 2022
  Bodnár Zoltán 1989 -
  Bodri Erika (Kő Erika) 1994 -
  Bódy Ágnes 1991 -
  Bihalovics- Susánszky Beatrix 2006 - 2013
  Bíróné Kovács Mária 2013 -
  Bender Éva  2007 - 2018
  Botz Csilla 2001 - 2013
2018 - 
  Bottyán László 2015 - 2018
  Cserenyiné Kiss Éva 1989 - 1997 
    2018 - 
  Daróczi Gyula 1997 - 2008
  Deutsch Péter 1990 - 1991
  Decsi Péterné 1990 - 2001
  Deme Judit 1993 - 1997
  Doromby Katalin 1995 - 2013
  Doros Beáta 2004 - 2007
Dütsch Zsolt 2002 - 2006
  Dütsch Zsoltné 2006 - 2007
  Erdélyi László 1990 - 2008
  Erdélyi Zsuzsanna 1990 - 2008
  Erõss Csilla 2003 - 2007
  Farkas Dezsőné 1989 - 2007
  Fehér Dalma 2017 - 2020
  Fehér Katalin 1993 - 1994
†  Fehér László 1998 - 2013
  Ferenciné Szarka Judit 1988 -
  Ferenczi Edit 2000 - 2007
  Frányó Zsófia 2003 - 2007
2014 - 2020
  Gombos Judit 2017 - 2019
  Gömöri Márta 2011 - 2012
  Gulyás Lajos 1988 - 1993
Gutyán Pál 1988 - 1994
  Halász Szabó Lídia 1993 - 2009
  Hámori Éva 2001 - 2002
  Hegedűs Éva 2016 - 2018
  Hegyessy Antalné 2007 - 2011
    2014 - 2015
  Hegyi Csaba 1995 -
  Hérics Nándorné 1988 - 1991
  Hornyacsek Fruzsina 2022 -
  Horváth Edit 2015 - 2018
  Ignácz Ferenc 2002 - 2008
†  Illésné Kocsis Ágnes 1996 - 2014
  Jablonkay István 1994 - 1995
  Jakab István 1994 - 2008
  Jakab István 2007 - 2010
  dr. Jakovác Frigyesné 1991 - 2007
  Jágerné Pethõ Magdolna 1992 - 1995
  Kabar Judit  2007 - 2009
  Kajtár Mónika 2004 - 2009
  Kálmán Lajosné  2007 - 2013
  Kakuk Erika 1988 - 1990
  Kakuk Györgyi 2000 - 2020
  Kamondi Ágnes 2018 - 
  Kapitány Erika 2015 -  2020
  Kapot Ildikó 2016 -
  Karikó-Tóth Tamás 2006 - 2009
  Kasnyik Marianna 2017 - 2020
  Kazári Erzsébet 1989 - 1992
  Kertész Zoltán 1992 - 1993
  Kiss Balázs 2014 - 2018
  Kiss Csaba 1991 -
  Kiss Katalin Gabriella 1999 - 2002
  Kissné Kepenyes Judit 2007 - 2020
  Kolarik Gyula 1989 - 1994 
  Kolloros Péter 2013 - 2013
  Kolossváry Eszter 1994 - 2009
  Kornis Ferenc  2007 - 2010
  Kotekné Klingler Judit  2007 - 2011
  Kovács Gábor 2017 - 
  Kovácsné Horváth Mónika 2018 - 
  Kovalcsik Pál Zoltán 2013 - 2014
  Kovács Alida 2010 - 2011
  Kovács Balázs 2022 -
  Kovács István 2022 -
  Kovács Katalin 2002 - 2003
  Kovács Zoltánné (Nyul Márta) 1990 - 2011
  Knipper Tamás 2014 -
  Králik Katalin 1990 - 1993
 † Kun Emese 1988 - 2007
  Dr. Lapsánszky Istvánné 2014 - 2016
  Lengyel Dóra  2007 - 2009
  Lippainé Géczi Dorottya 1989 - 2016
  Lovász Tibor 2009 - 2013
  Magyari Gábor 2022 -
  Majorné Bíró Éva 2015 - 2016
  Maroshelyi Tamás 1991 - 2001
  Márton Enikő 2013 - 2022
  Märtel László 2013 - 2016
  Märtel Lászlóné 2013 - 2018
  Mereiderné Góg Zsanett 2017 - 2021
  Meskó Judit 2022 -
  Mészárosné Nagy Ágnes 2000 - 2012
  Mezősi Tímea 1992 - 1994
  Miklós Gyöngyi 1989 - 1991
  Mirkovicsné Nagy Mária  2007 - 2008 
  Miske Miklós  2007 - 2009
  Mohácsy Barnáné 1993 - 2007
  Molnár Ildikó 2020 - 
  Mónus Rita 2004 - 2017
  Nagy Attila 2020 - 
  Nagy Áron 2015 - 2016
  Nagy Kornélia 2013 - 
  Náday Gyula 1995 - 1998
  Nánai Sándor 2001 - 2009
  Némethiné Győri Ágnes 2018 - 2020
  Némethné Katona Judit 1989 - 1999
  Novák Géza 2011 - 2016
  Olcsai Éva 2013 - 2022
  Őri Annamária 2009 - 2011
  Őriné Barth Zsófia  2007 -
  Ozorai Szonja 2016 - 2018
  Papczun Mária 2001 - 2007
  Papp Ádám 2017 - 2019
  Pelih Alla 1990 - 2004
  Pernyés István 1993 - 1994
2015 - 2020
  Dr. Pilbáth Zsuzsanna  2007 - 2010
  Dr. Podhorányi Györgyné 1989 - 2007
  Rácz Hajnalka 2021 - 2022
  Radvánszki Györgyné  2007 - 2013
  Rajhona Flóra 2021 - 2022
  Rékasi Zsuzsanna 2004 - 2004
  Rétfalvi Imre 2000 - 2007
  Dr. Sebőkné Ardai Mária 1989 - 2013 
  Sinkáné Kispál Marianna Ilona 2017 - 
  Somogyi Péterné 1989 - 1993
  Spalovszky Csaba 2022 -
  Dr. Szabó Géza 1992 - 1998
  Szabóné Gábris Rita  2007 - 
  Szakács András 2017 - 2020
  Szedenicsné Gaál Edit 2022 -
  Szakosné Brán Andrea 2014 - 2017
  Száka Kornélia 2007 - 2017
  Szalai Lívia 2004 - 2007
  Székely Gáborné 2012 - 2016
2018 - 2021
  Szendefiné Sándor Erika 1989 - 2002
  Szénási Erika 2009 - 2010
  Sziklai Adrienn 1997 - 2008
  Szilágyi Dezsõ 1988 - 1993
  Szilágyiné Leopold Ilona 2007 - 2011
  Szilvásiné Varga Gabriella 2005 - 2014
  Szimánné Csuka Krisztina  2007 - 2010
  Szirmai Ottó 1993 - 1998
  Talasz Tamás 2018 - 2019
  Telek László 1988 - 1999
  Tótfalusi András 2012 - 2020
  Ujházy Márta 1988 - 2010
  Varga Katalin 2011 -2013
  Varga Kolos 2020 - 2022
  Vidó Ildikó 2007 - 2008
Vígh György 2007 - 2010
  Virágh Krisztián 2014 - 2015
  Wieder Judit 2009 -2013
  Volszki Attiláné 2007 -  2016
  Zbarcea Katalin 2002 - 2009
2014 - 2018