Logisztikai technikus

Logisztikai technikus

Közlekedési és szállítmányozás ágazat
Logisztikai technikus szakma
Logisztika és szállítmányozás szakmairány

KÉPZÉSI IDŐ

 • nyelvi előkészítő osztályos technikusi képzés: 6 év
 • technikusi képzés: 5 év

LOGISZTIKAI TECHNIKUS FELADATA

 • Összehangolja, tervezi, lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket.
 • A logisztika területén a termeléshez, értékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletezését és az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi.
 • Raktározás területén ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az expediálás műveleteit.
 • Szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolítja, ellenőrzi.
 • Rendszeres kapcsolatot tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel.
 • Fuvarokmányokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségi szolgáltatást valósít meg.
 • Munkakörével együtt járó kihívások mellett pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat is ellát.
 • Idegen nyelven kommunikál szóban és írásban azonos ágazaton belül.
 • Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

 • elemzőkészség,
 • döntésképesség,
 • kapcsolatteremtő és fenntartó készség,
 • szorgalom,
 • felelősségtudat.