Törvényi előírások

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről és a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében a technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

A közösségi szolgálat területeit, s azon belül a tevékenységi köröket a tanuló választhatja meg.

Az iskola a közösségi szolgálatot koordinátor és az osztályfőnök bevonásával segít megtalálni a befogadó intézményeket, szervezeteket.

Minden tevékenységet igazolni kell a tanuló közösségi szolgálati naplójában. A napló tartalmazza a tevékenység idejét és időtartamát, a tevékenység megnevezését, igazoló aláírást, pecsétet. Az osztályfőnök ezt rendszeresen ellenőrzi, aláírásával látja el és bevezeti az elektronikus naplóba. A tanuló használhatja az iskolai honlapról letölthető igazoló lapot is.

Törvényi előírás szerint az iskolai dokumentumokba (napló, törzslap) is bekerül minden tanév végén az önkéntes szolgálatról szóló záradék. Az 50 óra teljesítéséről a technikum igazolást állít ki.

A közösségi szolgálatnak elsősorban pedagógiai, nevelési céljai vannak. Olyan tevékenység ez, amely a helyi közösségek javát szolgálja, könnyebbé, rendezettebbé, szebbé, jobbá teszi azt. A segítő magatartás számos képességet igényel és fejleszt. Pl. együttérzés, együttműködés, felelősségérzet, önkéntesség, empátia, konfliktuskezelés, problémamegoldás...

A közösségi szolgálatnak olyan tevékenységnek kell lennie, amit a tanuló szabad akaratából, egyéni motiváltsága alapján választ, s azt a szülő is jóváhagyja.

A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,

b) a szociális és karitatív,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet-és természetvédelemi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) a rendvédelmi szerveknél bűn-és balesetmegelőzési területen folytatható tevékenység.

A tanulók a tanév elején jelentkezési lappal jelzik a szolgálatra jelentkezés tényét, s megjelölhetik azon tevékenységi területeket, melyeken szívesen vállalnak önkéntes munkát. Kiskorú tanú esetében a törvényes képviselő egyetértő nyilatkozata is szükséges.