A közösségi szolgálat az alábbi tevékenységi területeken folytatható

1. Egészségügyi területen (kórházban vagy egészségügyi intézményben)

 • Beteg kísérete a betegszállítókkal, várakozás a beteggel
 • Segítség a betegnek (felülés, kiültetés, séta)
 • Segítség az étkezésben, ivásban , környezet rendben tartásában
 • Felolvasás, beszélgetés a beteggel
 • Közvetítés, kapcsolattartás az ápolószemélyzet felé
 • Segítség a kórházban eligazodni, leleteket átvinni
 • A kórház területén végzett környezetgondozás

2. Szociális és jótékonysági tevékenységek

 • Idős emberek segítése egyénileg otthonukban (séta, bevásárlás, takarítás, udvari munkák...)
 • Idős emberek támogatása szociális intézményben
 • Felolvasás, beszélgetés
 • Egyéb szociális tevékenység

3. Oktatási tevékenységek

 • Korrepetálás alsóbb évfolyamon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű intézményben
 • Bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel
 • Oktatás idősek számára (pl. számítógép)
 • Egyéb oktatási tevékenységek

4. Kulturális, közösségi tevékenységek

 • Múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat
 • Katonasírok gondozása
 • Közgyűjteményekben, könyvtárakban önkéntes feladat
 • Bölcsődékben, óvodákban idősek otthonában kulturális program szervezése (bábozás, színjáték, ünnepi műsor, mesemondás, éneklés...)

5. Környezet- és természetvédelmi tevékenységek (nemzeti parkok, civil szervezetek, önkormányzatok)

 • Parkrendezés, terek tisztítása, rendezése
 • Kerítésfestés, biciklitárolók festése, javítása
 • Szociális intézmény környezetének rendben tartása
 • Környezettudatos magatartás népszerűsítése (blog, szórólap)
 • Egyéb környezet- és természetvédelmi tevékenység

6. Katasztrófavédelmi tevékenység

 • A helyi katasztrófavédelmi szervek mindennapi tevékenységébe való bekapcsolódás
 • Segítség rendkívüli helyzetben (pl. árvíz)

7. Közös sport-és szabadidős tevékenység óvodás vagy sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel

 • Közös programok nehézséggel élő kortársakkal, bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős emberekkel (sport, kézművesség, játék, sütés, főzés, közös ünnepi műsor...)

8. Bűn és balesetmegelőzési terület – egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél