BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

uni milton banner bethlen 20220901

DONÁZY ISTVÁNistvan_oval.jpg
(1943-2006)

        Donázy István közel 18 évig volt a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója.
        1988-ban megálmodta - majd egészségét sem kímélve - megteremtette és rangos intézménnyé fejlesztette középiskolánkat.
        Sokat tett azért, hogy a gyengébb képességû tanulóink is - korszerû oktatási eszközök segítségével, türelmes pedagógusi munkával - felzárkózhassanak társaikhoz.
        Kollegái továbbképzését is szívügyének tekintette, mert tudta, hogy a modern gazdasági életben csak korszerû tudással lehet boldogulni.
        Tevékenységének kiemelt területe volt a diákmozgalmi munka. Minden tanév elején  3 napot szentelt arra, hogy - tanártársával együtt - felkészítse az ODB titkárait a tanév feladataira.
        Demokratikus vezetõ volt; odafigyelt a munkatársai, a szülõk és a tanulók véleményére.
        Matematikát tanított, személyiségében csodálatosan ötvözõdött a racionális egzakt tudomány a mély humánummal. Kívülállónak ugyan ez nem tûnt fel, de aki igazán ismerte, annak észre kellett vennie,  optimizmusát, emberségét és hitét abban, hogy „minden gyerek nevelhetõ és megtanítható, csak kellõ türelem és jó pedagógiai módszer kell hozzá" - vallotta.
        Ezért is lett pedagógus, az ifjúság, a jövõ nemzedékének tanítója, nevelõje. Leginkább a tudás iránti vágyat, a kötelességtudatot, munkaszeretetet igyekezett átörökíteni kollegáiba, tanítványaiba.
        A Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 3 tanárból és 3 diákból álló grémiuma a következõ határozatot hozta:
        „Donázy István igazgatót iskolateremtõ munkájáért posztumusz  Bethlen - díjban részesíti."
        Mi, az iskola dolgozói, tanulói az õ szellemében dolgozunk tovább és egy Juhász Gyula idézettel veszünk  tõle végsõ búcsút:

„Nem múlnak õk el, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Õk itt maradnak bennünk csendesen még."