BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

A régi – szakgimnáziumi – ágazati képzésben részt vevő, jelenleg 10. és 11. évfolyamos tanulóknak a kerettanterv szerint nyári összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük a 10. évfolyam után 140 óra, a 11. évfolyam után is 140 óra.

A tanulók Együttműködési Megállapodás keretében tölthetik a nyári összegfüggő gyakorlatukat. Az Együttműködési Megállapodás a képzőhely és az iskola között jön létre, és a képzőhely szerinti területileg illetékes kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

Az Együttműködési Megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. Heti összege 2021-ben 8.161 Ft/tanuló/hét,amelyet a gyakorlati képzőhely fizet ki.

Az Együttműködési megállapodás meghatározott gyakorlat kezdete és vége időtartamon kívül eső gyakorlati napokra a tanulónak nem jár juttatás (pl. hiányzást pótol).

Hiányzással kapcsolatos tudnivalók

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a kerettantervben előírt Összefüggő Gyakorlat óraszámának 20%-át (max.4nap), a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette és magasabb évfolyamba nem léphet, úgy a tanévet meg kell ismételnie.

Mulasztás esetén csak orvosi igazolás fogadható el.

Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a gyakorlat foglalkozásainak 5 %-t. A mulasztásokat a tanuló köteles pótolni augusztus 31-ig a képzőhely intézkedése alapján.

Az iskolában teljesített nyári gyakorlat

A gyakorlat kezdete: 2021. június 16. 8 óra

                        vége: 2021. július 13. 14 óra

A tanulók napi 7 órát teljesítenek. A hiányzásokra ugyanaz érvényes mint akik a külső gazdálkodási szervezetnél  vannak. A hiányzások pótlásában egyénileg az igazgató dönt.

Az iskolában teljesített gyakorlatnál nincs pénzbeli juttatás.