BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

uni milton banner bethlen 20220901

 

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban összehangolni, megtervezni és megszervezni az áru továbbítását a legoptimálisabb módon, a vezetői döntéseknek és iránymutatásoknak megfelelően.

 

A szakképesítéssel rendelkező feladatai:

 • termék vagy szolgáltatás rendelése, beszerzése, értékesítése lebonyolításában feladatokat ellátni,
 • tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban,
 • kezelni a reklamációs eseteket,
 • elvégezni a raktár adminisztrációjával és vezetésével kapcsolatos teendőket,
 • belföldi és nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos tevékenységet végezni,
 • fuvarozási, szállítmányozási és szállítmánybiztosítási szerződéseket előkészíteni,
 • árukárok kivizsgálásában, kárügyek intézésében közreműködni,
 • fuvar- és szállítmányozói okmányokat kiállítani, ellenőrizni,
 • kapcsolatot tartani hatóságokkal, szervezetekkel, partnerekkel, ügyfelekkel,
 • döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet,
 • a munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket, valamint ügyviteli szoftvereket kezelni,
 • különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával,
 • használni a munkájához szükséges internetes felületeket,
 • idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban, és
 • megérteni és alkalmazni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket.

 

Tanított tantárgyak:

 • Közlekedési alapfogalmak
 • Közlekedés technikája
 • Közlekedés üzemvitel
 • Közlekedés üzemvitel gyakorlat
 • Raktározási folyamatok
 • Raktározás gyakorlat
 • A raktározás szerepe és mutatószámai
 • Raktárvezetés gyakorlat
 • Kommunikáció alapjai
 • Üzleti kommunikáció gyakorlat
 • Vezetési, jogi, gazdasági és marketing elméleti ismeretek
 • Marketing, vezetés, szervezés gyakorlat

 

Mellékszakképesítések:

Pénzügyi ügyintéző 51 344 04

A pénzügyi ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat.

Tanított tantárgyak

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Ügyviteli gyakorlatok
 • Általános statisztika
 • Pénzügyi és számviteli alapismeretek
 • Adózási alapismeretek
 • Vállalkozásfinanszírozás
 • Vállalkozás finanszírozás gyakorlat
 • Adózás
 • Elektronikus adóbevallás gyakorlata
 • Gazdálkodási ismeretek

 

Vámügyintéző 51 344 03

A vámügyintéző feladata a Közösség és a harmadik országokkal folytatott áruforgalmi tevékenységgel kapcsolatban felmerülő - a TARIC által meghatározott és a vámigazgatási eljáráshoz kapcsolódó egyéb közösségi és nemzeti szinten bevezetett - intézkedések végrehajtása. Ezen feladatok kiterjednek többek között a közös mezőgazdasági és kereskedelempolitikai intézkedések végrehajtására. Kezeli az ehhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, rendszereket és a keletkezett iratanyagokat. Továbbá kapcsolatot tart, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámhatósági feladatokat ellátó szerveivel. Közreműködik az eljárások, valamint a hatóság által lefolytatott és a végrehajtott vizsgálatok, ellenőrzések lebonyolításánál.

Tanított tantárgyak

 • Jogi-, adójogi szabályozás keretei tantárgy
 • Jogi-, adójogi gyakorlat
 • Vámtarifa és áruosztályozás
 • Áruosztályozás gyakorlata
 • Vámjogi szabályozás
 • Vámjogi gyakorlat