BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

uni milton banner bethlen 20220901

 • Helyi önkormányzat
 • Nemzetiségi önkormányzat
 • Civil szervezet
 • Egyházi jogi személy
 • Szociális intézmény
 • Gyermekjóléti intézmény
 • Gyermekvédelmi intézmény
 • Egészségügyi intézmény
 • Közoktatási intézmény
 • Felsőoktatási intézmény
 • Muzeális intézmény
 • Nyilvános könyvtár
 • Közlevéltár
 • Nyilvános magánlevéltár
 • Közművelődési intézmény
 • Katasztrófavédelmi szerv (pl. Tűzoltóság)
 • Bűn- és balesetmegelőzési, rendvédelmi szerv (Rendőrség)

Fontos figyelni arra, hogy nem lehet fogadó intézmény profitorientált cég, vállalkozás.

Saját iskolán belül is lehet szolgálatot teljesíteni (pl. iskolai műsorok és rendezvények szervezése, azokon való fellépés, iskolai környezet rendben tartása, állagmegóvás, iskolaszépítés, teremfelújítás, iskolaújság készítése, iskolarádió működtetése). Ennek aránya nem haladhatja meg az 50 %-ot!

Vidéki vagy messzebb lakó tanulók a saját környezetükben is vállalhatnak önkéntes munkát.

Magánszemély is lehet fogadóhely – a középiskola megállapodása alapján.

Közvetlen hozzátartozó, rokon esetében csak közvetítő szervezeten keresztül lehet az önkéntes tevékenységet magvalósítani.

Sportoló tanulók a saját egyesületüknél is vállalhatnak közösségi szolgálatos munkát, maximum 20-25-órában.