BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

1 kep

Két év kényszerpihenő után az idei gólyáknak végre meg tudtuk szervezni a gólyatábort. A majdnem 70 főből álló csapat az osztályfőnökök, további három tanár és a diákönkormányzat kíséretében három élménydús, jó hangulatú csapatépítő napot Törökmezőn. A 9/NY-A osztályfőnökét, Puskás Tibor tanár urat megihlette a gólyatábor hangulata, és papírra vetette a "Gólya vitéz" című költeményét. Fogadják szeretettel!

 

Setőfi Pándor: Gólya vitéz
mellébeszélő költemény
Első ének
Tüzesen süt le a nyári nap sugára
A nagy Törökmezőn a kicsiny gólyára
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon
A gólyának úgyis most jó sok dolga vagyon
Izgalom tüze ég fiatal szívében,
Úgy járja a tábort Bethlen-hófehérben
Bethlen hófehér míg elázik, elszakad
A gólyának, istenem, mennyi dolga akad
Kőhajintásnyira áll tőle DÖK-csapat
Bámuló gólyának veszélyes fenevad
De nem ám a rosszkedv, bú, baj miatt veszélyes
Hanem mert mellette játszani esélyes
S játszik a sok gólya, körben, sorversenyben
Megismerik egymást mind-mind hevesebben
Eső hull, nap zuhog, de ők csak játszanak
Amíg kis pihenőt nem ad a DÖK-csapat
Hullafáradt gólya elfutott előle
De korántsem azért, mintha talán félne
Markos gólya volt ő, másik tízen kitett
Noha nem érte meg még a tizenöt telet
Futott, mert érkezett ízes vacsorája
Több, mint hetven tányér, kanál csattogása
Közben párás este szállt le a táborra
De bármily fáradt is, dolgot kap a gólya
Mire a pohár vize tükörré lett
Melybe ezer csillag ragyogása nézett:
Gólya újra három kis csoportban vala
Maga sem tudta, hogy mikép jutott oda
Szerenádos ének jó osztályfőnöknek
Ezt a melót adni jött eszébe DÖK-nek
Dal és ének nem volt, vers lett a szerenád
De szép első este, emlékszünk mind terád
Második ének
Másnapra kelve már megint a DÖK-csapat
Ébreszti a gólyát, nyomában könny fakad
Nagy szája megnyílik, tüdeje kitágul,
S íly módon riasztja gólyát az álmábul:
„Becstelen teremtés, gyalázatos pára!
Ilyet mersz te tenni világnak csúfjára?
Lopod a napot és nem reggelizel?
Nézze meg az ember, hogy tüstént vigyen el!”
Felébredt a gólya, világosan látta
Méltán haragszik rá jó DÖK-ös barátja
Fölkelt, elővette kedves jó csukáját
Kezdte közben fújni legbúsabb nótáját
De a vihar ami hamar keletkezett
Oly hamar is hagyta el megint az eget
Megindult a gólya foglalkozás után
Bagolyköpet, játék, s íjászat azután
Délutánra harcos márkanévháború
Küzdelem zászlókért folyt, s nem volt szomorú
Szörnyen zengett a rét, hullott a sok gólya
S ha vesztett is nem volt vesztenivalója
Estére a gólya jó vacsorát remélt
És hogy megkaphatta majd elvette eszét
Rántott hús! A gólya, mint a ki megbőszült:
„Vasvillát, vasvillát, hadd szúrjam keresztül!”
Vacsora után az éj sosem ér véget
Megy tovább az móka, varázsoljunk szépet
Karaoke is lesz, dalol, aki bátor
És a gólya így szól, figyeli a tábor:
„Akinek életét van miért félteni
Ha dalra nem fakad, nagyon bölcsen teszi
Én egy gólya vagyok éppeg, hát közétek
Dalolva is egész bátorsággal lépek
Azért, ha úgy tetszik, hagyjátok énekem
Sőt, még szálljatok be!” Úgyis lett végtelen
Addig ment a nóta, tánc, zene, tivornya
Jobbra-balra dőlt ki mind a szegény gólya
Jó éjszakát!... nem kelt föl titeket sem más
Majd csak a holnapi reggel-trombitálás!
Arra jő hamarost búcsú és indulás
Kiürül a tábor, nem lesz itt senki más
Utóhang
A szegény gólyának nincsen lobogója
De mind együtt eveznek, úgy megy a hajója
Csakhamar öregszik, pár év és véndiák
Elballag, vizsgázik, más lesz az ifjúság
Ezért hát örüljön mind, aki még gólya
Ami most néki jut: édes élet sója
A páva a korláton csakis néki táncol
Amíg él, emlékszik, milyen volt a tábor

 • 10_kep
 • 11_kep
 • 1_kep
 • 21_kep
 • 2_kep
 • 31_kep
 • 3_kep
 • 41_kep
 • 4_kep
 • 51_kep
 • 5_kep
 • 6_kep
 • 7_kep
 • 8_kep