Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a jelentkezési határidő: 2023. november 30. Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára kitölthető az alábbi módokon:

  1. ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával

Amennyiben az elektronikus kitöltést választják, akkor a jelentkezési lap továbbítása is közvetlenül, elektronikusan történik a vizsgaszervező intézmény részére. Az ügyfélkapun beküldendő elektronikus űrlap kitöltése előtt kérjük, hogy tekintsék meg a program használatához készített videót: https://www.youtube.com/watch?v=6HMagO9tcuk&t=150s  vagy olvassák el a kitöltési útmutatót.

 A jelentkezési lapot erre a linkre kattintva lehet ügyfélkapun keresztül kitölteni: 

https://ejel.kozfelvir.hu/

  1. papíralapon, a kitöltött dokumentum nyomtatásával

Amennyiben ezt a kitöltési módot választják, a kitöltött és aláírt dokumentumot postai úton meg kell küldeni, vagy személyesen be kell nyújtani abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vizsgaszervező intézménybe csak egyféleképpen kell benyújtani az írásbeli vizsga jelentkezést. Ha papír alapon és a Közfelvir - Elektronikus jelentkezési felület program segítségével elektronikusan is benyújtják ugyanarra a tanulóra vonatkozóan az írásbeli vizsgajelentkezést, azzal hátráltatják az adatfeldolgozás folyamatát.

Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő) tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a megfelelő szakértői vélemény, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz. Kérjük, hogy a kérelem kitöltését megelőzően olvassák el a tájékoztatót az alábbi linken: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele

(Az ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával benyújtott jelentkezés esetén az űrlapfelületen lehetőség van a szülői kérelem kitöltésére és a szükséges dokumentumok csatolására is.)

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapja CSAK a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze az eljárás későbbi szakaszában használatos felvételi jelentkezési lappal.

 

Mellékletek:
KOZFELVIR jelentkezesi lap 2024.docx [45.15Kb]
Feltöltve 2 héttel ezelőtt. Feltöltő: Virágh Krisztián
KOZFELVIR szuloi kerelem 2024.docx [40.61Kb]
Feltöltve 2 héttel ezelőtt. Feltöltő: Virágh Krisztián