BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

uni milton banner bethlen 20220901

Nyelvi előkészítő osztály

Tagozatkód: 0052

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Mozgásszervi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.

KÉPZÉSI IDŐ

nyelvi előkészítő osztályos technikusi képzés: 6 év

Az első évfolyamon heti 18 órában tanulnak angol nyelvet a tanulók. A 2. évtől a Gazdálkodás és menedzsment ágazaton folytatják tanulmányaikat. A képzés során hangsúlyt fektetünk a szaknyelvi képzésre is. A 11. évfolyam végére középfokú angol nyelvvizsgát tehetnek tanulóink. 10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el .

A 13. évfolyam érettségi bizonyítvány és technikusi végzettséget igazoló oklevél megszerzésével zárul.

 

Szakirányú továbbtanulási lehetőségek:

 • Budapesti Corvinus Egyetem,

 • Budapesti Gazdasági Egyetem,

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

 • Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar

 • és az egyetemi gazdaságtudományi és pénzügyi alapképzési szakok.

A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Agilis, jó kommunikációs képesség, problémamegoldó- és szervező képesség, csapatmunka, felelősségtudat, nyitottság az informatikai eszközök használatára.

A vállalkozási ügyviteli ügyintéző feladatai:

 • képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a rábízott adminisztratív feladatokat;

 • irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el;

 • kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel;

 • vezeti a vállalkozások nyilvántartásait;

 • közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében;

 • részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban;

 • feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket;

 • közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében;

 • előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat kezeli és rendszerezi;

 • kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel;

 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működésé, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat A szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában ügyintézőként, de akár tovább tanulhat a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl. mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember, vámszakember.

Forrás:www.ikk.hu