BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

uni milton banner bethlen 20220901

 

Nyílt napok

 

 

 

2022. október 25.

 

9 óra

iskolában

nincs regisztrációhoz kötve

2022. november 16.

9 óra

iskolában

nincs regisztrációhoz kötve

2022. december 8.

17.30

iskolában

nincs regisztrációhoz kötve

2022. november 29.

17.30

online

regisztrálni kell az iskola honlapján

2022. december 14.

17.30

online

regisztrálni kell az iskola honlapján

2023. január 10.

17.30

online

regisztrálni kell az iskola honlapján

 

Időpont  

2022. november 7-től

Ingyenes felvételi előkészítő matematikából és magyar nyelvből heti rendszerességgel 9 alkalommal

2022. november 16.

Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadikosok számára írásbelit szervező középfokú iskolák jegyzékét

2022. december 2.

A tanulók jelentkezése a központilag egységes követelmények szerint szervezett írásbelire, közvetlenül a vizsgát szervező bármely intézménybe (a Bethlen is szervez ilyen vizsgát)

2023. január 21. 10 óra

Központi írásbeli felvételi vizsga

2023. január 27. 8-16 óra

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen megtekintheti, azokról másolatot kaphat, és az értékelésre észrevételt tehet.

2023. január 30. 16 óráig

A javítási útmutatótól eltérő javítás esetén észrevétel tehető.

2023. január 31. 14 óra

Pótló központi írásbeli vizsga azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni

2023. február 10.

Az írásbeli vizsga eredményéről iskolánk közvetlenül tájékoztatja a tanulókat, azaz a vizsga részletes eredményeit (feladatonként részletezett pontszámokat) valamint az összpontszámot tartalmazó, az iskola bélyegzőjével, valamint az igazgató aláírásával hitelesített, a tanuló nevére kiállított "Értékelő lapot" a tanulónak átadja.

2023. február 22.

Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. Iskolánkba történő jelentkezés esetén, ha a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát a jelentkező nem az iskolánkban írta meg, kérjük az "Értékelő lap" fénymásolatának csatolását a jelentkezési laphoz!

2023. február 27-március 14.

Szóbeli meghallgatás

2023. március 17.

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2023. március 21-22.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.Iskolák sorrendjének megváltoztatása. (Legyen a Bethlen az első helyen! :D)

2023. április 28.

A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés kiküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak