BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

uni milton banner bethlen 20220901

Központi írásbeli (maximum 100 pont)

Tantárgyak: matematika, magyar nyelv A vizsga 2 x 45 percig tart, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünettel.

Jelentkezés módja: központi írásbeli felvételi vizsgára 2022. december 2-ig lehet jelentkezni.

A Bethlen Gábor Technikum is szervez központi írásbelit.

A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról.

Információ: A központi írásbeli vizsgáról külön értesítést nem küldünk, kérjük a felvételizőket, hogy a vizsga megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg az iskolában. Kérjük, hogy a tanulók személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolvány, vagy személyigazolvány) hozzanak magukkal. Az írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható.

Vizsga helye: Bethlen Gábor Technikum 1157 Budapest, Árendás köz 8.

Időpont: 2023. 01. 21. 10:00

Pótnap: 2023. 01. 31. 14:00

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin (2023. január 21.) alapos ok (orvosi igazolás) miatt nem tudtak részt venni.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 33.& (3) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó szülői kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A technikum igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozik. Az igazgató döntésében rendelkezhet az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.

Központilag kiadott kompetencia alapú feladatlapokkal szervezett írásbeli vizsga magyar nyelv és matematika tantárgyból – maximum 100 pont.