BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

uni milton banner bethlen 20220901

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Nyelvi előkészítő osztály

Tagozatkód: 0051

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

 

KÉPZÉSI IDŐ:

nyelvi előkészítő osztályos technikusi képzés: 6 év

 

Az első évfolyamon heti 18 órában tanulnak angol nyelvet a tanulók. A 2. évtől a Gazdálkodás és menedzsment ágazaton folytatják tanulmányaikat. A képzés során hangsúlyt fektetünk a szaknyelvi képzésre is. A 11. évfolyam végére középfokú angol nyelvvizsgát tehetnek tanulóink. 10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el .

A 13. évfolyam érettségi bizonyítvány és technikusi végzettséget igazoló oklevél megszerzésével zárul.

 

KÉPZÉSI HELYEK:

Gazdasági tevékenységgel foglalkozó cégek

 

Szakirányú továbbtanulási lehetőségek:

Budapesti Corvinus Egyetem,
Budapesti Gazdasági Egyetem,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar
és az egyetemi gazdaságtudományi és pénzügyi alapképzési szakok.

 

Feladata

A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző feladatai:

 • érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését;
 • képes a számítógépes ügyviteli programok használatára;
 • ismeri és használja a kommunikációs csatornákat;
 • képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására;
 • elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat;
 • részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információgyűjtésében;
 • közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében;
 • ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat;
 • számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el;
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy továbbtanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pL mérlegképes könyvelő, vámszakember, adótanácsadó, banki szakember.

Forrásw:www.ikk.hu