BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

Írásbeli vizsga

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.

A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdasági interaktív írásbeli alapvizsga

A vizsgázó számítógép alkalmazásával oldja meg a feladatokat.

Témakörök: 8 db kérdés a gazdaság működése és szereplői, ügyviteli, levelezési, kommunikációs ismeretek, a vállalkozások működése, adózási alapfogalmak, statisztika, adatkezelés.

A vizsga időtartam: 60 perc

Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik, mely tartalmazza az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat.

Az értékelés százalékos formában történik. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Gyakorlati vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga

Számítógép alkalmazásával oldja meg a tanuló a feladatokat.

Lehetséges feladattípusok: bizonylatokhoz kapcsolódó feladatok pl. bizonylat kitöltése, egyszerű statisztikai elemzési eszközök használata, statisztika számítási feladatok, viszonyszámok és középértékek témakörből, kapott eredmények értelmezése, költségekkel, profittal kapcsolatos számítási feladatok, leltározás bizonylatainak kitöltése, összesítés elvégzése, leltározás eredményének megállapítása, hivatalos munkaügyi irat (munkaszerződés) kitöltése, tartalmi elemeinek azonosítása, levél írása, hivatalos levél készítése (megrendelés, ajánlat, meghívó), ügyfélkapu használata, elektronikus ügyintézés, kapcsolattartás szabályai üzleti partnerekkel.

A vizsga időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.