BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint diákjainknak összefüggő nyári gyakorlatot kell teljesíteniük az alábbiak szerint.

A tanulónak a 10. évfolyam után 140 óra, a 11. évfolyam után 140 óra és a 13. évfolyam után 160 óra összefüggő gyakorlaton (úgynevezett nyári gyakorlaton) kell részt vennie. Az alábbiakban az egyes évfolyamot követő összefüggő gyakorlatra vonatkozó információkat olvashatják.

A továbbhaladás feltétele

Az évfolyam sikeres teljesítését követően, a magasabb évfolyam megkezdésének a feltétele az előírt összefüggő szakmai gyakorlat elvégzése.

A gyakorlat teljesítése

  • a szülő által keresett munkahelyen, vagy
  • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál (www.isziir.hu honlapon „gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása” menüben kereshető)
  • ha a fenti lehetőségek egyikével sem sikerül gyakorlati helyet találni gyermeke számára, akkor az iskolával kapcsolatban lévő cégnél kell a gyakorlatot elvégeznie.
    A kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére szóló együttműködési megállapodást kell kötni. Az együttműködési megállapodás a www.bethlenszki.hu honlapon letölthető.
  • A fogadó szervezet által kitöltött és aláírt együttműködési megállapodást 4 példányban az iskola titkárságán kell leadni, illetve postai úton megküldeni.

A gyakorlat dokumentálása
A tanuló munkanaplóban (erre a célra rendszeresített A4-es füzetben) vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését.

A gyakorlat teljesítésének igazolása
A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb a következő tanév szeptember 1-ig füzetét az osztályfőnökének átadja.

Bejelentési kötelezettség
A tanuló legkésőbb 2020. április 1-ig a gyakorlati oktatásvezetőnek jelzi, ha nem talált gyakorlati helyet. A gyakorlat beosztásáról 2020. június 7-ig adunk tájékoztatást.

Feleősségbiztosítás
Az összefüggő nyári gyakorlaton résztvevő diákok számára a törvény által előírt felelősségbiztosítást a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum az MKB Biztosítóval kötötte.