BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

(szakgimnázium 10−11. évfolyam)

amely létrejött a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola (a továbbiakban: Iskola) és a gyakorlati képzést folytató szervezet (a továbbiakban: Szervezet) között (az Iskola és a Szervezet a továbbiakban együtt: Felek) az alábbi feltételek szerint.