BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

uni milton banner bethlen 20220901

Iskolai koordinátor: Fethné Molnár Hajnalka
E-mail: feth [PONT] hajnalka [KUKAC] bethlenszki [PONT] hu
Telefon: 06 1 418 2040