BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

konyvtar

Az iskolai könyvtár 1988-ban kezdte meg működését az iskola alapításakor. A jelenlegi könyvállomány több mint 10 000 kötet, mely a szakközépiskola feladatainak megfelelően, elsősorban szakkönyvekből áll. A közlekedési ágazaton belül a szállítmányozási képzéshez elengedhetetlen közlekedéstörténeti, fuvarozási, vám- és logisztikai alap és középszintű képzéshez szükséges szakirodalmat a teljesség igényével, az autóvezetéshez szükséges szakirodalmat válogatva gyűjtjük. A közgazdasági ágazaton belül: a számviteli, közgazdaságtani, informatikai, pénzügyi és statisztikai irodalmat válogatva gyűjtjük.

A közismereti tantárgyakhoz kapcsolódó irodalmat az érettségi előírásaihoz igazodva válogatjuk, de valamennyi kötelező és ajánlott olvasmány megtalálható.

Komoly kézikönyvtári gyűjteménnyel (általános- és szaklexikonok, enciklopédiák, az iskolában oktatott idegen nyelvek szakszótárai, adattárak, fogalomgyűjtemények, ....stb.)rendelkezünk.

Különgyűjteményeink:

  • Bethlen Gábor gyűjtemény: az iskola névadójával, Erdély történetével, az erdélyi testvériskolával kapcsolatos dokumentumokat, monográfiákat, biográfiákat, regényes életrajzokat gyűjti.
  • Honismereti gyűjteményben: Magyarországgal kapcsolatos összefoglaló jellegű munkák; Budapest történetével, földrajzával, kulturális életével kapcsolatos dokumentumok; szűkebb hazánk, a XV. kerülettel kapcsolatos kiadványok találhatók.
  • Európai Unió gyűjtemény: Az Európai Unió gazdasági és jogrendszerére, történetére, Magyarország és az Európai Unió kapcsolataira vonatkozó kiadványok gyűjteménye.
  • Pedagógia-pszichológiai gyűjtemény: hangsúlyosan gyűjti a középiskolás korosztály pszichológiai, tanulási sajátosságaira vonatkozó irodalmat, a tanulás-tanításmódszertani kiadványokat; az alkohol-, dohányzás- és drogprevenció és -kezelés szakirodalmát.

Az iskolai könyvtár két helyiségben működik.
Az olvasóteremben a kézikönyvtár, a külön gyűjtemények és a folyóiratok, valamint a kölcsönözhető szakkönyvek állománya van elhelyezve.
A másik helyiségben a szépirodalom, a tankönyvek és a szótárak valamint a nyelvkönyvek találhatóak.

A könyvtár állománya minden Bethlenes diák és kolléga számára rendelkezésre áll.
Segítséget nyújtunk rendezvények, versenyek, felkészülési anyagok irodalmának összeállításában.
A könyvtár olvasóterme alkalmas csoportos foglalkozások megtartására.

A könyvtár szervezésében minden évben Novellapályázatot írunk ki, a könyvtárban működik az Iskolaújság szerkesztősége, a könyvár szerkeszti az Iskolarádió Ez történt ma rovatát, Budapest nagy könyvtáraiba szervezünk könyvtárlátogatásokat.

Szeretettel várunk minden jelenlegi és volt Bethlenes diákot és kollégát.

Jó olvasást!

Mottó:
„A könyv, amely mindenütt jelenlevővé varázsolta a szellemet, megteremtette az emberiség lelki közösségét. A könyv, amely nemcsak a teret hódította meg, hanem béklyóba verte a térnél is nagyobb ellenségünket, megállította az időt.
Ennél nincs nagyobb csoda. Mindig a legegyszerűbb dolgok a valódi csodák."
Kosztolányi Dezső