BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

Alapítványunk adatai

E-mail cím: tennialapitvany@gmail.com
Adószámunk: 19670711 -1 - 42
Bankszámlaszámunk: 10401945 - 50526590 - 68751007

"Tenni, ha csak írott szóval" Alapítvány
Adószámunk: 19670711 - 1 – 42
Bankszámlaszámunk: 10401945-50526590-68751007

Iskolánk alapítványa, a „Tenni, ha csak írott szóval” Alapítvány 2001-óta anyagi lehetőségeinek függvényében támogatja az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, a diákok szabadidős tevékenységeit, az iskolai rendezvények megszervezését és lebonyolítását, a kiemelkedő tanulmányi vagy közösségi munkát végző fiatalok jutalmazását, a szociálisan rászoruló tanulók részvételi lehetőségét az iskola által szervezett költségtérítéses programokon.

Az utóbbi évek kiemelt projektjei:

  • Gólyatábor költségeinek részbeni átvállalása;
  • Szalagavató ünnepség terembérleti és egyéb költségeihez való hozzájárulás;
  • Bethlen napok díjainak finanszírozása;
  • Kenutáborokban részt venni kívánó, szociálisan rászoruló tanulók segítése;
  • Bethlen díj anyagi hátterének biztosítása;
  • Fotópályázat kiírása, díjazása
  • az iskolai sportszerek fejlesztéséhez, beszerzéséhez történő hozzájárulás;
  • az iskola stúdiójának eszközfejlesztése,
  • az iskolai könyvtár könyvállományának gyarapításához való hozzájárulás;
  • osztályprogramokon a belépőjegyekhez és a szállásköltségekhez történő hozzájárulás.

Az alapítvány, az alapító okiratában foglaltak szerint segít az iskola közösségi életének megszervezésében, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazásában, illetve a szociálisan rászoruló diákok különböző programokba történő becsatlakozási lehetőségének megteremtésében.

Kérjük, segítse iskolánk alapítványának működését, tegye lehetővé, hogy a diákok minél színvonalasabb és változatosabb támogatásban részesülhessenek az alapítvány jóvoltából.

Attachments:
Download this file (tenni_rend_nyil.pdf)Rendelkező nyilatkozat[ ]