BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

Határidők

Feladatok

2020. október 15. 1630

2020. október 15. 1730

Nyílt nap a Bethlenben

2020. november 10. 1630

2020. november 10. 1730

Nyílt nap a Bethlenben

2020. december 3. 17 óra

Nyílt nap a Bethlenben

2020. november 2.

Ingyenes felvételi előkészítő matematikából és magyar nyelvből heti rendszerességgel 10 alkalommal

2020. november 16.

Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadikosok számára írásbelit szervező középfokú iskolák jegyzékét

2020. december 4.

A tanulók jelentkezése a központilag egységes követelmények szerint szervezett írásbelire, közvetlenül a vizsgát szervező bármely intézménybe (a Bethlen is szervez ilyen vizsgát)

2021. január 23. 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsga.

2021. január 28. 14.00

Pótló központi írásbeli vizsga azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni

2021. január 29. 8-16 óráig

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen megtekintheti, azokról másolatot kaphat, és az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó észrevételeit 2020.02.01-jén 16 óráig adhatja le az iskolában

2021. február 8.

Az írásbeli vizsga eredményéről iskolánk közvetlenül tájékoztatja a tanulókat, azaz a vizsga részletes eredményeit (feladatonként részletezett pontszámokat) valamint az összpontszámot tartalmazó, az iskola bélyegzőjével, valamint az igazgató aláírásával hitelesített, a tanuló nevére kiállított "Értékelő lapot" a tanulónak átadja.

2021. február 19.

Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát a Felvételi Központnak. Iskolánkba történő jelentkezés esetén, ha a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát a jelentkező nem az iskolánkban írta meg, kérjük az "Értékelő lap" fénymásolatának csatolását a jelentkezési laphoz

2021. március 2.

2021. március 3.

2021. március 4.

Szóbeli meghallgatás

2021. március 16.

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2021. március 22-23.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.Iskolák sorrendjének megváltoztatása.

(Legyen a Bethlen az első helyen! :D)

2021. április 30.

A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés kiküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

2021. június 22.

 Beiratkozás