BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

 

Határidők

Feladatok

Nyílt nap a Bethlenben

 

2021. október 13.  

9 óra 

iskolában 

 

2021. október 19. 

1730 óra 

online 

regisztrációhoz kötött! 

2021. november 9. 

9 óra 

iskolában 

 

2021. november 17. 

1730 óra 

online 

regisztrációhoz kötött! 

2021. december 1.  

1730 óra 

iskolában 

 

2021. december 7. 

1730 óra 

online 

regisztrációhoz kötött! 

2022. január 13 

1730 óra 

online 

regisztrációhoz kötött! 

2021. november 8-tól hetente
összesen 10 alkalommal

Ingyenes felvételi előkészítő matematikából és magyar nyelvből heti rendszerességgel 10 alkalommal

2021. november 16.

Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadikosok számára írásbelit szervező középfokú iskolák jegyzékét

2021. december 3.

A tanulók jelentkezése a központilag egységes követelmények szerint szervezett írásbelire, közvetlenül a vizsgát szervező bármely intézménybe (a Bethlen is szervez ilyen vizsgát)

2022. január 22. 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsga.

2022. január 27. 14.00

Pótló központi írásbeli vizsga azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni

2022. január 28.

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen megtekintheti, azokról másolatot kaphat, és az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó észrevételeit 2022.01.31-jén 16 óráig adhatja le az iskolában

2022. február 7.

Az írásbeli vizsga eredményéről iskolánk közvetlenül tájékoztatja a tanulókat, azaz a vizsga részletes eredményeit (feladatonként részletezett pontszámokat) valamint az összpontszámot tartalmazó, az iskola bélyegzőjével, valamint az igazgató aláírásával hitelesített, a tanuló nevére kiállított "Értékelő lapot" a tanulónak átadja.

2022. február 18.

Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát a Felvételi Központnak. Iskolánkba történő jelentkezés esetén, ha a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát a jelentkező nem az iskolánkban írta meg, kérjük az "Értékelő lap" fénymásolatának csatolását a jelentkezési laphoz

2022. február 28., március 1-2.

 

Szóbeli meghallgatás

2022. március 16.

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2022. március 21-22.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.Iskolák sorrendjének megváltoztatása.

(Legyen a Bethlen az első helyen! :D)

2022. április 29.

A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés kiküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

2022. június 23.

Beiratkozás