BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR SZAKGIMNÁZIUMA

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

kepzeseink

Határidők Feladatok
2018.10.16. 09:00 Nyílt nap a Bethlenben
2018.11.8. 09:00 Nyílt nap a Bethlenben
2018.12.5. 17:00 Nyílt nap a Bethlenben
2018.11.16. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadikosok számára írásbelit szervező középfokú iskolák jegyzékét
2018.12.07. A tanulók jelentkezése a központilag egységes követelmények szerint szervezett írásbelire közvetlenül a vizsgát szervező bármely intézménybe (a Bethlen is szervez ilyen vizsgát)
2019.01.19. 10:00 Egységes írásbeli felvételi vizsga.
2019.01.24. 14:00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2019.01.25. 08:00-16:00 Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen megtekintheti, azokról másolatot kaphat, és az értékelésre észrevételt tehet.
A vizsgázó észrevételeit 2019.01.28-án 16 óráig adhatja le.
2019.02.07. Az írásbeli vizsga eredményéről iskolánk közvetlenül tájékoztatja a tanulókat, azaz a vizsga részletes eredményeit (feladatonként részletezett pontszámokat) valamint az összpontszámot tartalmazó, az iskola bélyegzőjével, valamint az igazgató aláírásával hitelesített, a tanuló nevére kiállított "Értékelő lapot" a tanulónak átadja.
2019.02.18. Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát a Felvételi Központnak. Iskolánkba történő jelentkezés esetén, ha a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát a jelentkező nem az iskolánkban írta meg, kérjük az "Értékelő lap" fénymásolatának csatolását a jelentkezési laphoz

2019.03.06.
2019.03.07.
2019.03.08.

Szóbeli meghallgatás.
2019.03.13. Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
2019.03.21-22.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
Iskolák sorrendjének megváltoztatása.
(Legyen a Bethlen az első helyen! :D)

2019.04.30. A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés kiküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak