BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR SZAKGIMNÁZIUMA

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

kepzeseink

A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, mozgásszervi, érzékszervi (hallásfogyatékos), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető tanulók összpontszámát előnyben részesítés címén 25 ponttal megnöveljük.