BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR SZAKGIMNÁZIUMA

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

kepzeseink

Tantárgyak: matematika, magyar nyelv
A vizsga 2 x 45 percig tart, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünettel.

Jelentkezés módja: központi írásbeli felvételi vizsgára 2018. december 7-ig lehet jelentkezni. A Bethlen Gábor Szakgimnázium is szervez központi írásbelit.

A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról.

Információ: A központi írásbeli vizsgáról külön értesítést nem küldünk, kérjük a felvételizőket, hogy a vizsga megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg az iskolában. Kérjük, hogy a tanulók személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolvány, vagy személyigazolvány) hozzanak magukkal.
Az írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható.

Vizsga helye: BGéSZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma 1157 Budapest, Árendás köz 8.
Időpont:         2019.01.19. 10:00
Pótnap:          2019.01.24. 14:00
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin (2019. január 20.) alapos ok (orvosi igazolás) miatt nem tudtak részt venni.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó szülői kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A szakgimnázium igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg.