BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR SZAKGIMNÁZIUMA

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

kepzeseink

A felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján.

Hozott pontok: magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, természettudományos tárgyak (biológia, kémia, fizika, földrajz) 7. év végi és 8. félévi osztályzatai – maximum 50 pont.

 

Központi írásbeli pontjai:

Tantárgyak: matematika, magyar nyelv
A vizsga 2 x 45 percig tart, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünettel.

Jelentkezés módja: központi írásbeli felvételi vizsgára 2018. december 7-ig lehet jelentkezni. A Bethlen Gábor Szakgimnázium is szervez központi írásbelit.
A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról.

Információ: A központi írásbeli vizsgáról külön értesítést nem küldünk, kérjük a felvételizőket, hogy a vizsga megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg az iskolában. Kérjük, hogy a tanulók személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolvány, vagy személyigazolvány) hozzanak magukkal.
Az írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható.

Vizsga helye: BGSZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma 1157 Budapest, Árendás köz 8.
Időpont: 2019.01.19. 10:00
Pótnap: 2019.01.24. 14:00
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin (2019. január 19.) alapos ok (orvosi igazolás) miatt nem tudtak részt venni.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó szülői kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A szakgimnázium igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg.
Központilag kiadott kompetencia alapú feladatlapokkal szervezett írásbeli vizsga magyar nyelv és matematika tantárgyból – maximum 100 pont.

 

Szóbeli meghallgatás pontjai:

Egyszerű, általános kérdések humán, természettudományi és társadalomismeret témakörben.
Általános műveltséget, általános tájékozottságot érintő kérdések.
A szóbeli vizsgán kérjük az ellenőrző könyv, a matematika és magyar füzet bemutatását.

Vizsga helye: BGSZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma 1157 Budapest, Árendás köz 8.

Időpont: 2019.03.06
2019.03.07
2019.03.08

A szóbeli vizsga pontos időpontja és a beosztás iskolánk honlapján megtekinthető.