BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

 

Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus – (Közút, vasút szakmairány) - Tagozatkód:0043

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

 

KÉPZÉSI IDŐ: technikusi képzés: 5 év

Választható idegen nyelv: angol, német

 

10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el. A 13. évfolyam érettségi bizonyítvány és technikusi végzettséget igazoló oklevél megszerzésével zárul.

 

KÉPZÉSI HELYEK:

Szállítmányozó és logisztikai cégek

 

Szakirányú továbbtanulási lehetőségek:

Széchenyi István Egyetem (Győr)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

Kompetenciaelvárás:

Döntésképesség, felelősségtudat, csapatmunka, precizitás, önállóság, kapcsolatteremtő és fenntartó készség.

 

A Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus feladatai:

  • Részt vesz a fuvareszközök személyszállításra, árufuvarozásra történő előkészítésében. Kapcsolatot tart a közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. Megtervezi és lebonyolítja a fuvarozást vagy személyszállítást és a hozzá kapcsolódó komplex feladatokat,
  • részt vesz a személyszállítás, árufuvarozás operatív és irányítási feladatai- ban, a minőségmenedzsment ismeretek felhasználásával a leghatékonyabb módon használja fel az emberi és anyagi erőforrásokat;
  • elkészíti/beszerzi a szükséges, különféle árufuvarozással vagy személyszállítással összefüggő dokumentumokat, fuvarokmányokat, menetjegyeket kiad, ellenőriz, használja a folyamatokat (értékesítést,
  • utas-tájékoztatást, forgalomirányítást, árukövetést) támogató számítógépes rendszereket, informatikai hálózatokat;
  • kapcsolatot tart a közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel, valamint betartja és betartatja a hazai jogi szabályozást, nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat;
  • végzi a közúti/vasúti járművekkel, utasok, áruk szállításával összefüggő esetleges panaszok, károk, balesetek kapcsán felmerülő teendőket;
  • szervezi a közúti/vasúti járművek műszaki, biztonsági ellenőrzésével, karbantartásával, javításával összefüggő feladatokat;

A nemzetközi fuvarfeladatok, személyszállítás szervezése, végzése során képes idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban, megérti és használja az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekelnek a vasúti, közúti, légi vagy vízi fuvarozással összefüggő feladatok, aki szereti átlátni a célokat és részese kíván lenni egy komplex munkakörnek.