BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

bethlen logo header

0040 Nyelvi előkészítő évfolyam
Logisztikai technikus szakképesítés (Logisztika és szállítmányozás szakmairány)

Hatéves képzés
Az első évfolyamon heti 18 órában tanulnak angol nyelvet a tanulók.
A 2. évtől Közlekedés és szállítmányozás ágazaton folytatják tanulmányaikat, a 3. év végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el.
A képzés során hangsúlyt fektetünk a szaknyelvi képzésre is. Célul tűztük ki a 11. évfolyam végére a B2 nyelvvizsga megszerzését. A tanulók a 6. év végére érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet szereznek.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.

0041 Logisztikai technikus szakképesítés (Logisztika és szállítmányozás szakmairány)

Ötévesképzés
A 10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el. A 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet kapnak tanulóink.
Tanulóink angol vagy német nyelvet tanulnak.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

 

 0042 Logisztikai technikus szakképesítés Honvéd Kadét Program keretében
(Logisztika és szállítmányozás szakmairány)

Ötéves képzés
A 10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el. A 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet kapnak tanulóink.
Tanulóink angol vagy német nyelvet tanulnak.
Honvédségi irányultságú Logisztikai technikus szakképesítés megszerzésére először a 2021/2022-es tanévtől nyílik lehetőség a Bethlenben. A képzés során tanulóink a logisztikai alapképzés mellett, honvédelmi ismeretek alapképzésben is részesülnek. A képzés során a fiatalok megismerkednek a honvédelem alapvető fogalmaival a Honvédelmi alapismeretek tantárgy keretében. A honvédelmi nevelést választó, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, vagy hátrányos helyzetű diákok ösztöndíjban részesülnek. A képzés során nincs katonai kiképzés, katonai toborzás, katonává nevelés. Az itt végzett diákok érettségi után választhatnak a civil és a katonai pályák és továbbképzési lehetőségek között. 

 

0051 Nyelvi előkészítő évfolyam
Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

Hatéves képzés
Az első évfolyamon heti 18 órában tanulnak angol nyelvet a tanulók.
A 2. évtől Gazdálkodás és menedzsment ágazaton folytatják tanulmányaikat, a 3. év végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el.
A képzés során hangsúlyt fektetünk a szaknyelvi képzésre is. Célul tűztük ki 11. évfolyam végére a B2 nyelvvizsga megszerzését. A tanulók a 6. év végére érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet szereznek.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.

0052 Nyelvi előkészítő évfolyam
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakképesítés

Hatéves képzés
Az első évfolyamon heti 18 órában tanulnak angol nyelvet a tanulók.
A 2. évtől Gazdálkodás és menedzsment ágazaton folytatják tanulmányaikat, a 3. év végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el.
A képzés során hangsúlyt fektetünk a szaknyelvi képzésre is. Célul tűztük ki a 11. évfolyam végére a B2 nyelvvizsga megszerzését. A tanulók a 6. év végére érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet szereznek.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.