BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

0040 Angol nyelvi előkészítő évfolyam - Logisztikai technikus szakképesítés

 

Ágazat: Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Szakmairány: Logisztika és szállítmányozás szakmairány

Hatéves képzés
Az első évfolyamon heti 18 órában tanulnak angol nyelvet a tanulók.
A 2. évtől Közlekedés és szállítmányozás ágazaton folytatják tanulmányaikat, a 3. év végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el.
A képzés során hangsúlyt fektetünk a szaknyelvi képzésre is. Célul tűztük ki a 11. évfolyam végére a B2 nyelvvizsga megszerzését. A tanulók a 6. év végére érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet szereznek.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.
A felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján történik.

 

0041 Logisztikai technikus szakképesítés 

 

Ágazat: Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Szakmairány: Logisztika és szállítmányozás szakmairány

Ötéves képzés
A 10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el.
A 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet kapnak tanulóink.
Tanulóink angol vagy német nyelvet tanulnak.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
A felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján történik.

 

0042 Logisztikai technikus szakképesítés

 

Ágazat: Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Szakmairány: Vasúti árufuvarozás szakmairány

Ötéves képzés
A 10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el.
A 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet kapnak tanulóink.
Tanulóink angol vagy német nyelvet tanulnak.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
A felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján történik.
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

 

0043 Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus szakképesítés

 

Ágazat: Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Szakmairány: Közút, vasút szakmairány

Ötéves képzés
A 10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el.
A 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet kapnak tanulóink.
Tanulóink angol vagy német nyelvet tanulnak.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallássérült (nagyothalló), beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
A felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján történik.
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

 

0044 Logisztikai technikus szakképesítés - Honvéd Kadét Program keretében

 

Ágazat: Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Szakmairány: Logisztika és szállítmányozás szakmairány

Ötéves képzés
A 10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el. A 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet kapnak tanulóink.
Tanulóink angol vagy német nyelvet tanulnak.
Honvédségi irányultságú Logisztikai technikus szakképesítés megszerzésére először a 2021/2022-es tanévtől nyílik lehetőség a Bethlenben. A képzés során tanulóink a logisztikai alapképzés mellett, honvédelmi ismeretek alapképzésben is részesülnek. A képzés során a fiatalok megismerkednek a honvédelem alapvető fogalmaival a Honvédelmi alapismeretek tantárgy keretében. A honvédelmi nevelést választó, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, vagy hátrányos helyzetű diákok ösztöndíjban részesülnek. A képzés során nincs katonai kiképzés, katonai toborzás, katonává nevelés. Az itt végzett diákok érettségi után választhatnak a civil és a katonai pályák és továbbképzési lehetőségek között.
A felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján történik.

 

0051 Angol nyelvi előkészítő évfolyam – Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

 

Ágazat: Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Hatéves képzés
Az első évfolyamon heti 18 órában tanulnak angol nyelvet a tanulók.
A 2. évtől Gazdálkodás és menedzsment ágazaton folytatják tanulmányaikat, a 3. év végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el.
A képzés során hangsúlyt fektetünk a szaknyelvi képzésre is. Célul tűztük ki 11. évfolyam végére a B2 nyelvvizsga megszerzését. A tanulók a 6. év végére érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet szereznek.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.
A felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján történik.

 

0052 Nyelvi előkészítő évfolyam - Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakképesítés

 

Ágazat: Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Hatéves képzés
Az első évfolyamon heti 18 órában tanulnak angol nyelvet a tanulók.
A 2. évtől Gazdálkodás és menedzsment ágazaton folytatják tanulmányaikat, a 3. év végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat duális képzés keretében sajátítják el.
A képzés során hangsúlyt fektetünk a szaknyelvi képzésre is. Célul tűztük ki a 11. évfolyam végére a B2 nyelvvizsga megszerzését. A tanulók a 6. év végére érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet szereznek.
A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.
A felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján történik.