BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

erettsegizok

A szeptemberben 9. évfolyamot kezdő tanulóink 5 év alatt érettségi vizsgát tesznek és technikusi szakképzettséget szereznek. Az érettségi vizsgát két részletben, 12. év végén matematika, magyar nyelv és irodalom és történelem tárgyakból, 13. év végén pedig idegen nyelvből és szakmai tantárgyakból teszik le a tanulók. Szakmai tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, ezért a technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételin a szakirányú továbbtanulás esetén.