BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR SZAKGIMNÁZIUMA

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

study 1968077 1280

2020-tól a gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók a 9. és 11. évfolyamot követő nyári szünetben kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt az első idegen nyelvek (angol, német) célországaiban, Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban. A nyelvtanulási program hazai költségvetésből fog megvalósulni. A program megvalósítását a Tempus Közalapítvány végzi.

A nyelvi program keretében egyrészt a célországok hivatalos oktatási és kulturális szervezete által minősített nyelviskolákban történő nyelvtanulás lesz támogatható.
A nyelviskolák listája a Tempus Közalapítvány honlapján lesz elérhető

A nyelvtanfolyamok 2 hét időtartamban, minimum 20 nyelvórával valósulnak meg.
A tanulók a nyelvórákon kívül egyéb kulturális, szabadidős programok keretében is lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország kultúrájának, szokásainak megismerésére. Az elszállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget teremt a nyelv elsajátítására. A tanfolyamok az újrakezdőtől a felsőfokú szintig elérhetőek lesznek, a szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az idegen nyelvet.

Ki jelentkezhet a programra?

A középiskolai nyelvi programban elsőként a 2019/2020-as tanévben 9. és 11. osztályos nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanulók jogosultak részt venni. A következő évben minden tanuló a 9. és 11. évfolyamot követően, kéthetes nyelvi képzésben vehet majd részt egyénileg vagy csoportosan, illetve projekt alapú mobilitásban a tanév egy meghatározott időszakában.

A nyelvi előkészítőt végző tanulók választhatnak, hogy a nyelvi előkészítő év után, vagy a 9. osztály elvégzése után kívánnak kiutazni. Ezt követően további egy alkalommal vehetnek részt célországi nyelvi képzésben (tehát a 11. évfolyam után). Hasonlóan az évismétlő tanulók is az adott évfolyam után egy alkalommal utazhatnak ki nyelvi képzésre.

Mire kapható támogatás?

A nyelvi program a célországokban való nyelvtanulásra teljeskörű támogatást nyújt, tehát fedezi a külföldi nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a külföldi szállást és ellátást, a célországon belüli, a nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási költségeket (pl. reptéri transzfer díját, napi tömegközlekedés költségét). A tanulók a támogatást még a tervezett kiutazás előtt megkapják, így önerő, előfinanszírozás nem lesz szükséges. A pénzügyi konstrukció részleteiről később adnak tájékoztatást.

Hogyan lehet jelentkezni a programra?

A nyelvi program 2020-ban indul. A pályázati felhívás megjelentetése 2019 ősz végén történik, a pályázatok beadására 2020 első hónapjaiban kerül majd sor. (forrás:tka.hu)
A jelentkezésel kapcsolatos információkról a hamarosan tájékoztatjuk az érdeklődőket.