BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

A Fenntarthatósági Témahét keretében a 9. A; a 9/Ny-A és a 9/Ny-C osztály tanulói online szakmai előadáson vehettek részt, mely során Zentai Nóra előadó bemutatta együttműködő partnerünk, a 18 országban jelenlévő  Rail Cargo Hungaria Zrt.működését, különös tekintettel a környezetvédelmi szempontokra.

Hallottunk a közlekedés és környezetterhelés kapcsolatáról, valamint olyan szabályozásokról és fejlesztésekről, melyek mérsékelni próbálják a közlekedés és árufuvarozás környezetkárosító hatásait, mint például a levegőszennyezést, a zaj- és rezgésterhelést, a talaj- és vízszennyezést és az élőhelyek csökkenését.

Változatos adatokkal alátámasztva bizonyítást nyert, hogy a vasúti közlekedés és áruszállítás egy fenntartható alternatíva, mely a közúti árufuvarozással szemben kevésbé szennyezi a környezetet, tájvédelmi és állatvédelmi szempontból is hatékonyabb.

Az előadást követően a vállalkozó szellemű diákok Ditrichné-Kiss Erzsébet vezetésével Kahoot játékban vehettek részt, mely a hallott információkat kvíz kérdések formájában rendszerezte.

Gratulálunk Papp Kornél 9/Ny-A osztályos tanulónak, aki a versenyben első helyezést ért el.

Köszönjük az Rail Cargo Hungaria munkatársainak a mai élményt.